Asociace řeckých obcí v České republice, jako nejvýznamnější organizace sdružující příslušníky řecké národnostní menšiny, žijící na území České republiky si v letošním roce si připomíná 70. let od příchodu řeckých emigrantů do ČR v souvislosti s tragickým exodem způsobeným občanskou válkou v Řecku.

První vlna emigrace, kterou tvořily převážně malé děti, ale také těžce zranění, přijalo tehdejší Československo s otevřenou náručí a poskytlojim ubytování, stravu, oblečení a v neposlední řadě i lékařskou péči, která mnohým těmto nemocným a osudem těžce zkoušeným dětem zachránila život.

Těžko se dá v několika řádcích vyjádřit naše poděkování lidem České republiky za obětavou a nezištnou pomoc, kterou věnovali všem zbědovaným, nemocným a invalidním obětem občanské války. Uvědomujeme si, že Česká republika dala našim rodičům šanci na život – dala jim práci a střechu nad hlavou a dětem umožnila vzdělání nejen v učebních oborech, ale i na středních a vysokých školách a tím nám pomohla začlenit se do běžného života.

V uplynulých 70 letech se odehrálo mnohé. Některým našim spoluobčanům se stala česká země místem posledního odpočinku, někteří se do své vlasti po letech vrátili a jiní nalezli svůj domov zde, v České republice. Na své kořeny ale nelze zapomenout. Udržujeme a předáváme řecké kulturní bohatství dalším generacím a hlavně představujeme je široké české veřejnosti, u které se těší velké oblibě.

Asociace řeckých obcí v České republice si pokládá za svou povinnost připomenout důstojným způsobem celou sedmdesátiletou historii našeho života v České republice a proto se rozhodla uspořádat oslavy tohoto pro nás významného výročí.

Celý projekt bude realizován v týdnu 18.6.2018 až 24.6.2018. V průběhu tohoto týdne uspořádají jednotlivé řecké obce, působící v 11 městech České republiky, samostatně své akce spojené s touto oslavou a hlavní část oslav proběhne ve dnech 22.6. a 23.6.2018 v Ostravě.